Hogyan fejleszt a Tükör a gyerekszobában?

Szerző: Wood Art Decor Kategória:

Hogyan fejleszt a Tükör a gyerekszobában?

Sokan úgy gondolják, hogy egy tükör a gyerekszobába nem való. A tükör veszélyes, törékeny tárgy, gyerekek elérhető közelébe nem szabad tenni. Vannak, akik mégis úgy döntenek, hogy tükröt raknak a gyerekszobába. Azok a szülők úgy gondolják, azért hozzák ezt az elhatározást, hogy a gyereküknek legyen saját tükre öltözködésnél, fésülködésnél, és ne a „miénk” előtt kelljen fellépőre állnia, hogy lássa magát. Így aztán, hamar ráébredünk arra, hogy a gyerekszobai tükör sokkal több egy egyszerű hétköznapi tárgynál, amit a mindennapokban használunk. A gyerekszobában lévő tükör a gyerekek kedvenc „játéka” lesz. Elkezdődik egy önfeledt mókázás a tükör előtt, és a móka már nem csak móka lesz. A tükör elkezd tanítani, megmutatni, fejleszteni, segíteni. Amikor egy kisbaba tükörbe néz, sokáig nem tudja, hogy a tükörben önmaga képét látja, mégis szívesen nézegeti magát előtte.  Kezdetben nem tudatosodik benne, hogy ő egy független lény, nem ismeri fel teste határait, nem tud különbséget tenni önmaga és a környezetében található dolgok között. A tükör segítségével viszont képes beazonosítani saját vonásait. Lassan elkezdi felfedezni a kezét, testét és a körülötte lévő tárgyakat.

Akril tükör

A szakemberek véleménye megoszlik abban, hogy a kisgyerek már négy hónapos korától vagy csak a hetedik-nyolcadik hónap tájékán kezdi felismerni saját magát. Négy hónaposan olyan izgalommal és örömmel tekint a tükörképére, mintha egy másik kisbaba jelent volna meg.  Első pillanatban talán kíváncsian és óvatosan méregeti azt a „másik” babát, aki a tükörből visszanéz rá. Talán a maga nyelvén még oda is mondogat a „másik” babának. A hetedik – nyolcadik hónapra a dolgok egyre izgalmasabbak lesznek. Felfedezte már testét a kezeivel vagy a szájával, és elkezdi használni. Ismeri az arcokat, akik körülveszik, és hallgat a nevére. Ebben az életkorban megfigyelhető egy fokozott érdeklődés a tükör iránt, elvarázsolja őt, egyre kifejezőbb gesztikulálással reagál a tükörképére. Egy örömteli nevetés és boldog sikongatás veszi kezdetét. A kisbaba öntudatra ébredése nagy lépés a személyiségfejlődésben. A szakemberek véleménye szerint, ez a stádium 6-8 hónapos kortól 2 éves korig tart. Ebben az időszakban látja meg az összefüggést a tükörképe és a saját teste között. Illetve ebben a fejlődési stádiumban válik el, hogy felismeri-e önmagát a tükörben. A kicsiknél ennek kialakulása nagyon változó lehet, de a szobában elhelyezett tükör, és a tükörben látottakról való beszélgetés, illetve játék sokat segíthet. Későbbiekben is, mikor a pici babából óvodás, vagy iskoláskorú gyerek válik, a tükör megmarad kedélyvidító, mókázó tárgynak. Teljesen más úgy mondókázni, dalolni, énekelni, vagy éppen verset mondani, hogy közben a gyermek látja saját magát és mozdulatait.

Akril tükör
Ezzel egy időben a gyermeknél kezdetét veszi egy bizonyos figyelemnek a kialakulása. Megfigyeli a különböző testrészeit, és azok együttes mozgásait, majd önállóan is „kitalál” mozdulatsorokat: tapsol, táncol, pörög- forog, helyben jár, kilép a tükör elől, visszalép, lecsücsül vagy éppen feláll. Egyszóval elindul a gyerekszobában egy önfeledt „szereplés” a tükörnek, azaz önmaguknak. Ezek a trükkös tükörgyakorlatok nagyon fontosak ahhoz, hogy a gyermek megismerje a saját testképét. A testkép jelentése nem más, mint saját testünk megtapasztalása, érzése, képességeink ismerete. Testtudat a testtartás és a testhelyzet összessége. Kialakulása a korai életszakaszban szerzett tapasztalatokkal kezdődik (éhség, fázás). A testtudat elengedhetetlen tényező ahhoz, hogy a gyermek képes legyen tudatosan használni és irányítani a testét. 3 részből áll: a testképből, a testfogalomból és a testsémából. A testfogalom a saját testről szerzett, alkotott tudás. A gyermek megtanulja testrészeinek az elhelyezkedését, nevét, funkcióját. Vannak úgynevezett belső érzéseink testünkről, és a tükör előtt állva láthatjuk testünket kívülről is. Odaállhatunk gyermekünk mellé, és beszélgethetünk a testünk különböző tulajdonságainkról: magasságról, alkatról, fejformáról, hajunk és szemünk színéről, stb. Amikor már kicsit nagyobbak lesznek, megfigyeltethetjük a csontjaink, izmaink mozgását is, illetve arcjátékunkat, miközben szemünket, szemöldökünket, orrunkat, szánkat mozgatjuk. A kutatások szerint, „az emberi arc a lélek tükre”. Arcunk az érzelmek egyik legfontosabb kifejezője. Nem csupán lelkiállapotról árulkodhat, hanem az egyén személyiségjegyeit is magán viseli. A tükör előtt eljátszhatjuk, hogy szomorúak, vidámak vagy éppen dühösek vagyunk.
Ahhoz, hogy a testséma ki tudjon alakulni, alapfeltétel a megfelelő testkép és testfogalom. A testsémába tartozik az egyensúlyérzék, az izmok mozgásának, változásának megérzése, valamint a jobb és bal irányok megtanulása, a két testfél integrálása, valamint a térérzékelés. Összességében elmondhatjuk, hogy a tükör nemcsak a mozgásfejlődésben, testséma kialakulásában tud nekünk segíteni, hanem a beszédfejlődésben is. Csak gondoljunk bele, ha közel állunk a tükörhöz, és úgy ejtjük ki a hangokat, szavakat. A tükör segítségével könnyebben észre vehetők az esetleges képzési hibák, és sikeresebben javíthatók. Tehát a tükörrel még a szókincs is fejleszthetővé válik. Ha nincsen gyermekünknek beszédhibája, akkor is szép beszédre, helyes artikulációra ösztönzi, ha a tükör előtt szavalja el a verset, mondókát vagy éppen énekel. Ezek a gyakorlatok/mozdulatsorok a helyes testtartást is segítik, láthatják fejüket, törzsüket, végtagjaikat, miközben szavalnak. A „tükör-játékok” az éntudat kialakulásában is segítenek: ez vagyok „én”, ez az „enyém”, „nekem” is. Az éntudat segítségével képes az ember önmagát másoktól, a környezetétől elhatárolni. 2,5 – 3 éves kor körül alakul ki.  Az énkép az „én” és a „nem én” megkülönböztetésével veszi kezdetét. Az énkép, éntudat, azaz a saját testünkről és belső tulajdonságainkról kialakult tudásunk a kisgyermek lelki fejlődésének egyik legfontosabb folyamata. Végül, de nem utolsó sorban a tükör a lelki fejlődés kiváló eszköze. Egy olyan tárgy, ami lehetővé teszi, hogy lássuk magunkat kívülről.

Szerző: Wood Art Decor |